Styrelsen

Vi som är med i styrelsen ( 2019-06-03)

Ledamöter

  • Ruben Svartholm (Ordförande)
  • Sofia Brus (Kassör)
  • Robert Svanberg (Tekniskt ansvar)
  • Mikael Pehrsson
  • Johannes Persson
  • Isak Kupersmidt
  • Carl Månsson

Suppleanter

  • Mats Sundin
  • Christian Lärka

Vill du vara med och hjälpa till med styrelse- eller föreningsarbetet? Styrelsen väljs på årsstämman och sköter driften av vårt gemensamma hus, hemsidan och så vidare. Det är bra för alla i föreningen om vi hjälps åt och kommer med synpunkter då något behöver åtgärdas eller kan bli bättre. Styrelsen kan nås på  gjuteriet-9@googlegroups.com eller på facebookgruppen – kontakta oss gärna om ni har synpunkter eller vill engagera er!