Avgifter/Hyra

För avgifter, hyror och kontraktsfrågor, kontakta vår förvaltare Nabo

Telefon (9.00-11.30 vardagar):

010-288 00 27

E-post:

avgifthyra@nabo.se

Vår kontaktperson för hyror och avier heter Lena Warneby.