Andrahandsuthyrning

Paragraf 47 i stadgarna behandlar andrahandsupplåtelse.

Föreningens stadgar ser allvarligt på upplåtelse av lägenhet i andra hand utan tillstånd och det kan leda till uteslutning av medlem ur föreningen. Styrelsen tillämpar hyresnämndens definition av beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning vid sina beslut. Detta är även SBCs rekommendation. Som beaktansvärda skäl räknas normalt tidsbegränsade studier eller arbete på annan ort. “Provsamboskap” kan vara ett annat beaktansvärt skäl.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning.